+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Zakładanie spółek i ich obsługa prawna

Oferta dla Klientów Biznesowych

Zakładanie spółek i ich obsługa prawna wymagają znajomości odpowiednich procedur, wiedzy o różnicach i przewagach, jakie dają konkretne formy prowadzenia działalności w postaci spółki w obszarze wymogów prawnych, sposobu podejmowania decyzji, struktury organizacyjnej i powoływania określonych organów zarządzających, kontrolnych i reprezentujących udziałowców. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności dopasowanej do profilu przedsięwzięcia, skali działania i posiadanego kapitału wielokrotnie przesadza o powodzeniu całego projektu i sukcesie rynkowym nowej firmy. Jest to tym istotniejsze, że różnego rodzaju spółki wymagają odmiennego nakładu prac administracyjno-prawnych. Niedopasowanie formy prawnej do potrzeb codziennego funkcjonowania może skutkować z jednej strony nadmierną formalizacją niewielkiej firmy lub z drugiej pozbawieniem się przez udziałowców kontroli nad prawidłowością podejmowanych działań w przypadku większych przedsiębiorstw. Doradztwo prawne na etapie wyboru formy działalności przy zakładaniu spółki oferowane przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną, taką jak Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran zapewnia pełny dostęp do niezbędnych informacji i umożliwia wybór najlepszych opcji.

Równie ważna przy zakładaniu spółki jest dbałość o jakość zapisów znajdujących się w dokumentach spółki. Im bardziej złożona jest sama działalność spółki, jej struktura czy ilość udziałowców oraz im większy majątek i obroty, tym bardziej precyzyjne i niebudzące wątpliwości i sporów muszą być zapisy w dokumentach powołujących spółkę, umowach czy statutach. Także wszystkie dokumenty wewnętrzne, jak regulaminy czy podejmowane uchwały muszą być redagowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób niepozwalający na sprzeczne interpretacje. Spory między udziałowcami czy wątpliwości proceduralne, czy kompetencyjne mogą bardziej zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa niż najsprawniej działająca konkurencja. Dbałość o jakość prawną wszystkich niezbędnych dokumentów oraz zapewnienie właściwej obsługi prawnej przy codziennym funkcjonowaniu firmy najłatwiej zagwarantować korzystając z oferty dobrej kancelarii zajmującej się prawem spółek.

Oferta Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran: zakładanie spółek i ich obsługa prawna

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran oferuje pomoc w zakładaniu spółek i ich obsłudze prawnej. Ułatwiamy wszystkie kroki potrzebne przy zakładaniu spółek na podstawie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu handlowego. Załatwiamy niezbędne formalności i przygotowujemy dokumenty dla spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, a także z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Współpracujemy przy ich obsłudze prawnej, jak również w procesach łączenia, przekształcania czy likwidacji. Nasze działania obejmują m.in.:

przygotowywanie statutów, umów, aktów założycielskich spółek;

reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych i likwidacyjnych;

pomoc prawną przy tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw;

opracowywanie umów handlowych na potrzeby przedmiotu działalności spółek;

rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, etc.;

obsługa inwestycji w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych;

Przygotowywanie dokumentów niezbędnych podczas zgromadzeń wspólników, w tym regulaminów zgromadzenia wspólników, uchwał, protokołów zgromadzenia wspólników

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15