+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Spory sądowe w obrocie gospodarczym

Oferta dla Klientów Biznesowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo- administracyjnych. Doradztwo obejmuje:

Postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowania przed sądami administracyjnymi

Postępowania egzekucyjne

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15