+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Upadłość konsumencka, prawo upadłościowe i naprawcze dla przedsiębiorstw

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Upadłość osoby fizycznej czy przedsiębiorstwa wiąże się z niewypłacalnością, tj. trwałą niezdolnością do regulowania swoich zobowiązań. Istniejące regulacje prawne dotyczące upadłości konsumenckiej czy postępowania upadłościowego i naprawczego w przypadku firm precyzują z jednej strony sposoby postępowania wierzycieli dążących do odzyskania swoich pieniędzy, z drugiej warunki, na jakich dłużnik musi zaspokoić swoich wierzycieli i zwolnić się od dalszej odpowiedzialności. Postępowanie upadłościowe w przypadku przedsiębiorstw nie musi prowadzić do ich likwidacji, ponieważ daje szansę restrukturyzacji i ochrony przed wierzycielami firmom, które są jedynie zagrożone możliwością niewypłacalności w ramach postępowania układowego. Zarówno w przypadku zagrożenia upadłością firmy, jak i osoby prywatnej prawidłowe przeprowadzenie całej procedury, przygotowanie odpowiednich dokumentów czy złożenie stosownych wniosków jest o wiele łatwiejsze, jeśli korzysta się z usług wyspecjalizowanej pomocy prawnej.

Obsługę prawną upadłości konsumenckiej oraz postępowań likwidacyjnych i układowych oferuje Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran.

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran oferuje prowadzenie obsługi prawnej postępowań upadłościowych naprawczych i likwidacyjnych. Występujemy w imieniu wierzycieli, przygotowując wnioski o ogłoszenie upadłości i pomagając w prowadzeniu sprawy i odzyskaniu długów oraz zgłaszamy wierzytelności. Podejmujemy się także reprezentowania przedsiębiorstw będących w stanie niewypłacalności lub nią zagrożonych oraz wspólników zadłużonych spółek. Ułatwiamy przygotowywanie wniosków o wszczęcie upadłości układowych i przygotowanie planów naprawczych.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od długów osobom, które za sprawą niezawinionych przez siebie okoliczności znalazły się w sytuacji, która uniemożliwia im regulowanie swoich zobowiązań. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik ma szansę uregulowania swoich należności, nie będąc jednocześnie pozbawionym środków, pozwalających na prowadzenie normalnej, życiowej aktywności. Osoba korzystająca z upadłości konsumenckiej zyskuje umorzenie części lub nawet całości swoich długów, jednak jej majątek lub znaczna jego część podlega likwidacji na poczet istniejących zobowiązań. Decyzję o umorzeniu długów oraz likwidacji majątku podejmuje sąd, który także określa plan spłaty istniejących zobowiązań wierzycielom. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek upadłego przechodzi w ręce zarządzającego nim syndyka, który prowadzi jego likwidację, pozostawiając jedynie rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran oferuje pomoc w sporządzaniu wniosków o ustanowienie upadłości konsumenckiej i udziela porad prawnych w tym zakresie.

Oferta Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran w obszarze prawa upadłościowego dla osób fizycznych i przedsiębiorstw

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran doradza i pomaga dłużnikom – przedsiębiorcom i konsumentom zainteresowanym wszczęciem postępowań upadłościowych, a także wierzycielom w skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń. Nasze usługi obejmują m.in.:

przygotowywanie wniosku o upadłość likwidacyjną lub układową przedsiębiorcy;

reprezentowanie konsumenta w postępowaniu upadłościowym przed Sądem;

analizę sytuacji osobistej i majątkowej konsumenta oraz przygotowywanie wniosku o upadłość konsumencką w ramach upadłości konsumenckiej;

reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym zarówno w formie upadłości układowej, jak i likwidacyjnej.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15