+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Windykacja – odzyskiwanie należności

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Przeprowadzanie procesu windykacji służy odzyskaniu należności od dłużnika i najczęściej jest przeprowadzana na drodze polubownej lub w razie braku spodziewanych efektów w ramach postępowania sądowego. Problem zaległych płatności dotyczy zarówno wierzycieli będących osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorstw. Samodzielne próby odzyskiwania należności wiążą się z koniecznością wykonywania nakazywanych prawem procedur i łączą się z ponoszeniem kosztów poszczególnych działań. W większości przypadków wymagają też poświęcenia dużej ilości czasu czy oddelegowania pracowników do zajmowania się tego typu sprawami. Korzystanie z windykacji prowadzonej przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i przede wszystkim znacznie podnosi prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran doradza i przeprowadza windykację w imieniu swoich klientów.

Procedury windykacji przesądowej i sądowej

W ramach windykacji polubownej, przesądowej należy poinformować dłużnika o istnieniu należności i skłonić go do jej uregulowania. W tym celu wierzyciel bądź działająca w jego imieniu kancelaria prawna weryfikuje istnienie zobowiązania oraz dane dłużnika, po czym wzywa do zapłaty. W przypadku, gdy nawiązanie współpracy z dłużnikiem jest niemożliwe, odmawia on zapłaty bądź nie dotrzymuje ustalonych w ramach negocjacji terminów i warunków spłaty wierzyciel lub działająca na jego zlecenie kancelaria, wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, informując dłużnika, że dalszy brak zapłaty spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Gdy dłużnik nie decyduje się na wpłacenie należności sprawa może zostać skierowana do sądu, by uzyskać wyrok umożliwiający egzekucję z majątku dłużnika.

Windykacja na drodze sądowej wymaga przygotowania pozwu, który jednocześnie dokumentuje roszczenia. Po jego złożeniu kancelaria prawna reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, a po wydaniu wyroku nakazującego zapłatę na rzecz wierzyciela występuje o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Uzyskany tytuł egzekucyjny daje możliwość dochodzenia należności z majątku dłużnika w postępowaniu komorniczym.

Oferta windykacji należności Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran oferuje pomoc w windykacji należności, doradzając na każdym etapie odzyskiwania długu, bądź reprezentując swoich klientów w postępowaniu windykacyjnym. Oferujemy prowadzenie m.in.:

windykacji polubownej na drodze przedsądowej, w tym między innymi: ustalanie danych dłużnika, negocjowanie warunków oraz terminu spłaty należności, przygotowywaniu wezwań do zapłaty;

windykacji sądowej, w tym między innymi: przygotowywanie pozwu o zapłatę wymaganej należności pieniężnej, reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym oraz uzyskiwanie stosownego tytułu wykonawczego.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15