+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Odszkodowania

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Dochodzenie odszkodowań pozwala na wyrównanie strat poniesionych w wyniku naruszenia swoich dóbr i interesów. Dzięki uzyskanym kwotom osoba, która występuje o przyznanie odszkodowania może choć częściowo złagodzić skutki zdarzenia wskutek którego poniosła uszczerbek na dobrach, które podlegają ochronie prawnej – posiadanym majątku, zdrowiu, czci czy nietykalności cielesnej.

Występując z roszczeniem wypłaty odszkodowania, należy wykazać, że poniosło się szkodę wskutek zawinionego działania innej osoby czy podmiotu. Inną możliwością jest podnoszenie, że uszczerbek wystąpił za sprawą czynności wykonywanych z użyciem niebezpiecznych urządzeń, sił przyrody czy za pośrednictwem innych osób. O odszkodowanie można również występować, opierając się na tym, że nienaprawienie szkody naruszałoby zasady współżycia społecznego.

Co istotne, w każdej z tych trzech sytuacji określenie i udokumentowanie rozmiaru szkody spoczywa na osobie ubiegającej się o wyrównanie strat. W przypadku wykazywania winy i związku między czyimś działaniem a pojawieniem się uszczerbku dla występującego o odszkodowanie na nim spoczywa cały ciężar dowodu.

Ze względu na istniejące procedury oraz konieczność dowiedzenia zarówno rozmiaru szkody, jak i pokazania obowiązku jej naprawienia, a także wykazania, że poszkodowany nie przyczynił się do jej powiększenia, dobrym rozwiązanie wydaje się skorzystanie z usług prawników wyspecjalizowanych w sprawach o odszkodowania. Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran występuje o odszkodowania w imieniu swoich klientów, oferując im pełne wsparcie w tym zakresie.

Uzyskiwanie odszkodowań – oferta Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran reprezentuje swoich klientów przy ubieganiu się o uzyskiwanie odszkodowania w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi odpowiedzialnymi za powstanie szkód, a także placówkami medycznymi czy organami samorządu terytorialnego, czy instytucjami państwowymi.

Podejmujemy się zarówno spraw o odszkodowania, które nie zostały jeszcze zgłoszone, jak i tymi, które znajdują się w toku, bądź w których wypłacono zaniżone odszkodowanie. Na życzenie naszych klientów wykonujemy czynności związane z postępowaniami przedsądowymi i zawieraniem ugód, jak i sądowymi przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran doradza i reprezentuje poszkodowanych we wszystkich sytuacjach związanych z poniesieniem uszczerbku na majątku bądź osobie.

Zajmujemy się między innymi:

odszkodowaniami z tytułu wypadków komunikacyjnych;

odszkodowaniami za błędy medyczne;

odszkodowaniami w związku z istniejącą bądź planowaną infrastrukturą energetyczną (za służebność przesyłu);

odszkodowaniami związanymi z udziałem w imprezach turystycznych;

odszkodowaniami od przewoźników lotniczych;

odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15