+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Usługi prawnicze – Kancelaria Agnieszki Baran

Profesjonalne Usługi Prawnicze

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych zapewniając reprezentację w postępowaniach przesądowych i sądowych wszystkich instancji, a także w razie występowania przed organami administracji publicznej każdego szczebla. Przygotowujemy analizy stanu prawnego oraz sporządzamy opinie prawne we wszystkich dziedzinach prawa. Opiniujemy, przygotowujemy oraz negocjujemy umowy cywilno-prawne. Sporządzamy dokumenty różnego rodzaju – statuty, uchwały, regulaminy oraz oferty. Prowadzimy obsługę prawną w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Podejmujemy się spraw z zakresu prawa międzynarodowego i oferujemy pomoc prawną dla cudzoziemców przebywających w Polsce.

Usługi prawnicze dla osób fizycznych – Kodeks cywilny, prawo rodzinne i karne

Nasza kancelaria wykonuje usługi prawnicze dla osób prywatnych, pomagając w sprawach związanych z każdą dziedziną funkcjonowania. Pomagamy przy redagowaniu i zawieraniu umów, zwracając uwagę na konsekwencje, które mogą zrodzić z chwilą ich podpisania. Dbamy o interes prawny naszych klientów pokazując, jakie skutki długofalowe mogą rodzić dla nich poszczególne zapisy. Ułatwiamy egzekwowanie zobowiązań wynikających z podpisanych umów, dając możliwość windykacji należności. W ramach usług prawniczych w zakresie prawa cywilnego pomagamy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, podejmując czynności w związku z procedurą uzyskania rozwodu. Podejmujemy się spraw związanych z zebraniem i przygotowaniem materiału dowodowego w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Działamy też w zakresie uzyskiwania praw do opieki nad dzieckiem, czy występowania o alimenty. Reprezentujemy klientów w dochodzeniu odszkodowań, także w sporach sądowych z ubezpieczycielami. Zapewniamy usługi prawnicze z zakresu wszystkich dziedzin związanych z prawem cywilnym i karnym.

Usługi prawnicze dla firm – prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran zapewnia usługi prawnicze ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Prawnik z naszej kancelarii może wspomóc przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia zgodności z prawem wszystkich niezbędnych do funkcjonowania firmy dokumentów od statutu spółki po składane w postępowaniach przetargowych oferty. Ułatwiamy zarówno zakładanie spółek, jak i ich likwidację czy upadłość. Pomagamy w zmniejszaniu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, dbając o interes prawny firmy przy zawieraniu umów, w sporach z kontrahentami czy konkurencją, a także przy windykacji należności.

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Nasi prawnicy oferują usługi prawnicze w ramach pomocy prawnej dla cudzoziemców. Zapewniamy obsługę w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego. Ułatwiamy formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstw, doradzamy w zakresie nabywania nieruchomości. Pomagamy w kwestiach związanych z legalizacją pobytu w przypadku osób spoza Unii Europejskiej. Zapewniamy również pomoc prawną dla cudzoziemców w razie konieczności reprezentowania ich przed sądami czy organami administracji publicznej.

Świadczymy usługi prawnicze w trzech filarach

Klienci Biznesowi

Prawo spółek
Spory sądowe w obrocie gospodarczym
Mediacja i arbitraż
Prawo transportowe
Prawo podatkowe

Klienci Indywidualni

Prawo cywilne
Odszkodowania
Prawo nieruchomości
Prawo rodzinne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo upadłościowe i naprawcze
Windykacja należności

Sprawy Międzynarodowe

Zakładanie spółek oraz ich oddziałów za granicą
Redagowanie i opiniowanie umów z elementem transgranicznym na prawach państwa obcego lub krajowego
Spory z umów handlowych
Europejskie postępowania cywilne
Postępowania w przypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15