+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Kim jesteśmy?

Adwokat z Rzeszowa: doradztwo prawne, obsługa prawna firm i osób fizycznych

Kancelaria Adwokacka adwokat Agnieszki Baran to kancelaria z Rzeszowa, która specjalizuje się w obsłudze prawnej firm polskich i zagranicznych, a także osób fizycznych. Podejmujemy się spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, jak również cywilnego i karnego. Oferujemy usługi prawnicze świadczone w języku angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim, w tym doradztwo prawne, pomoc w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Aktualności

26 kwietnia 2021

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Dopiero 1.7.2021 r., nie zaś jak pierwotnie zakładano 1.3.2021 r., wejdą w życie zmiany w KSH, które rozszerzą obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej, tj. prostą spółkę akcyjną (PSA). Zaproponowana przez ustawodawcę nowa forma prawna ma połączyć cechy spółek osobowych i kapitałowych, i stać się atrakcyjną formą prowadzenia nawet małych rozmiarów działalności gospodarczej.
8 kwietnia 2021

Rozliczenie kredytobiorcy frankowego z bankiem w razie stwierdzenia nieważności umowy

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w zw. z art. 405 KC) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Zakres działań Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Baran obsługuje klientów biznesowych i indywidualnych, podejmując się doradztwa i reprezentacji w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami majątkowymi i rodzinnymi, a także kodeksem karnym i karno-skarbowym. Nasza kancelaria adwokacka pomaga klientom w kwestiach związanych z prawem spółek, sporami związanymi z obrotem gospodarczym, jak również w prowadzeniu negocjacji, mediacjach i arbitrażu. Zajmujemy się także sprawami związanymi z upadłością konsumencką i windykacją należności. Prowadzimy działania w obszarze prawa cywilnego, dotyczące m.in. własności, zobowiązań, czy zawierania umów i ich egzekucji. Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach prawa rodzinnego, m.in. przy rozwodach, ustalaniu alimentów, praw do opieki czy dziedziczeniu. Pomagamy także przy uzyskiwaniu odszkodowań. Obszar naszych szczególnych zainteresowań to prawo międzynarodowe.

Prawo międzynarodowe

Nasza kancelaria adwokacka Adwokat Agnieszki Baran ma wyraźnie zaznaczony charakter międzynarodowy. Obok obsługi naszych klientów w językach obcych oferujemy usługi związane z prawem międzynarodowym. Oferujemy pomoc prawną dla cudzoziemców przebywających w Polsce, a także wsparcie dla krajowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w sprawach związanych z czynnościami prawnymi realizowanymi na terenie innych państw. Pomagamy m.in. w tworzeniu spółek z siedzibą znajdującą się poza granicami Polski, świadczymy pomoc prawną przy tworzeniu umów transgranicznych na gruncie prawa państwa obcego oraz reprezentujemy naszych klientów w sporach z zagranicznymi kontrahentami.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15