+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Mediacja i arbitraż

Oferta dla Klientów Biznesowych

Arbitraż i mediacja zaliczane są do konsensualnych metod rozstrzygania sporów. Przeprowadzenie arbitrażu lub skierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego stanowi alternatywę dla niejednokrotnie długotrwałych postępowań sądowych. Problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), a w szczególności praktyką arbitrażową zajmuje się w kancelarii adwokat Agnieszka Baran, która wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego zdobyła podczas pobytu na Uniwersytecie Maastricht w Holandii. Jej praca magisterska zatytułowana „Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards within the territory of Poland: territorial approach or internationalist? ” w komparatystyczny sposób porusza problematykę z zakresu ewentualnych możliwości co do rozpoznawania i wykonywania na terytorium Polski zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, które uprzednio zostały uchylone w kraju ich pochodzenia.

Doradztwo prawne kancelarii w tej dziedzinie obejmuje m.in.:

Reprezentowanie w postępowaniach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności zagranicznych wyroków arbitrażowych w Polsce

Reprezentowanie w postępowaniach mediacyjnych w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych

Przygotowywanie umów o przeprowadzenie mediacji

Przygotowywanie i opiniowanie klauzul arbitrażowych oraz innych mechanizmów alternatywnego rozstrzygania sporów w umowach handlowych

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15