+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Obsługa prawna nieruchomości

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Obsługa prawna nieruchomości obejmuje wszystkie czynności związane z dysponowaniem prawami majątkowymi do niej – sprzedażą, zakupem czy wynajęciem oraz zarządzaniem jej bieżącym funkcjonowaniem, a także czynności łączące się ze zmianą jej charakteru – zabudową, remontem, rozbiórką budynków, czy przekształceniem sposobu jej użytkowania. Ze względu na obowiązujące przepisy wiele czynności prawnych związanych z nieruchomościami musi być wykonywanych w formie aktu notarialnego, a ich wysoka wartość skłania do działania, które precyzyjnie wypełnia wszystkie niezbędne wymogi formalne oraz dobrze zabezpiecza interes prawny stron. Zapewnienie rzetelnych informacji na temat nieruchomości będącej przedmiotem podejmowanych czynności oraz troska o właściwe uwzględnienie wszystkich okoliczności i zamiarów osób dysponujących nieruchomością skłania do skorzystania z usług adwokata. Nieruchomości wymagają też obsługi prawnej w związku z ich zwykłym funkcjonowaniem, przepisy nakładają bowiem na ich właścicieli szereg obowiązków. Również w tym przypadku pomoc kancelarii zajmującej się obsługą prawną nieruchomości pozwala na zyskanie pewności, że wszystkie czynności i zostaną należycie i terminowo wykonane.

Adwokat od nieruchomości – zakres czynności

Adwokat od nieruchomości jest w stanie pomóc zarówno ich właścicielom, jak i osobom zainteresowanym kupnem czy najmem. W zakres podejmowanych przez niego czynności może wejść weryfikacja stanu prawnego nieruchomości – może tu chodzić zarówno o potwierdzenie praw do dysponowania nieruchomością, jak i sprawdzenie ewentualnych obciążeń w postaci zastawów czy służebności, a także zebranie informacji o stanie, przeznaczeniu i możliwościach inwestycyjnych na działkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Adwokat od nieruchomości jest w stanie zadbać o interes swoich klientów, zawierając odpowiednie zapisy w przygotowanych przez siebie umowach, a także skontrolować umowy sporządzane przez inne podmioty i wskazać na płynące z nich konsekwencje prawne i możliwe zagrożenia. W przypadku umów najmu pomoc prawnika ułatwia zabezpieczenie interesów wynajmującego i najemcy. Adwokat od nieruchomości pomoże zapewnić odpowiednią swobodę korzystania z lokalu, zadba o zapisy gwarantujące regularne wpływy z czynszu czy zabezpieczy roszczenia właściciela w przypadku zniszczeń, czy użytkowania niezgodnego z umową.

Obsługa prawna nieruchomości w ofercie Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran zapewnia pomoc adwokata od nieruchomości przy sprawach związanych z obrotem, najmem czy zabudową. W zakres wykonywanych przez nas czynności wchodzą m.in.:

reprezentacja w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości;

pomoc w postępowaniach obejmujących zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości;

opracowywanie umów sprzedaży/najmu nieruchomości, w szczególności powierzchni biurowych i użytkowych;

analizę i ustalanie stanu prawnego nieruchomości;

pomoc przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15