+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Prawo rodzinne

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Prawo rodzinne zawiera zbiór reguł opisujących stosunki majątkowe oraz wzajemne prawa i obowiązki osób, które są ze sobą spokrewnione. Zajmuje się kwestią zawierania i rozwiązywania związków małżeńskich oraz wiążącymi się z tym konsekwencjami. Określa zasady, na jakich jest sprawowana władza rodzicielska i w jaki sposób może być ograniczona. W gestii prawa rodzinnego pozostają też sprawy związane ze sposobami sprawowania opieki nad krewnymi, przysposobieniem oraz obowiązkami alimentacyjnymi. Przepisy prawa rodzinnego w wielu obszarach mocno łączą się z etyką, moralnością i wielu dziedzinami uważanymi powszechnie za sferę intymną, w związku z czym postępowania z nim związane najlepiej powierzać adwokatom, którzy specjalizują się w tego rodzaju postępowaniach. Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran zapewnia pomoc prawników specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym. Oferujemy usługi adwokatów od rozwodów, którzy pomogą w rozwiązaniu małżeństwa, podziale majątku, ustaleniu wysokości alimentów czy przyznaniu prawa do opieki nad dziećmi.

Adwokat od rozwodów – pomoc w rozwiązywaniu małżeństw

Adwokat od rozwodów jest osobą, która może pomóc w przejściu przez trudny etap, jakim jest procedura związana z rozwiązywaniem małżeństwa i kształtowaniem na nowo stosunków majątkowych oraz wzajemnych praw i obowiązków między byłymi małżonkami. Usługi prawnika pozwalają na zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w postępowaniu rozwodowym, nie tylko małżonków, ale także posiadanego przez nich potomstwa. Adwokat od rozwodów pomaga w zebraniu materiału dowodowego przy rozwodach z orzekaniem o winie. Przygotowuje pozew rozwodowy oraz reprezentuje klienta podczas rozprawy. Dzięki wszechstronnej znajomości zagadnienia służy pomocą i radą przy występowaniu o alimenty na dzieci lub z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej wskutek rozwodu. Prawnik specjalizujący się w rozwodach zapewnia też wsparcie przy ustalaniu wartości i poszczególnych składników majątku współmałżonków, a także służy pomocą przy jego podziale uwzględniającym interes swego klienta. Adwokat od rozwodów pomaga w sprawach związanych z występowaniem o przyznanie opieki nad dziećmi i ustaleniu zasad jej sprawowania, a także w sprecyzowaniu zasad, na jakich po rozwodzie były współmałżonek będzie mógł się kontaktować z dzieckiem.

Pomoc prawna w obszarze prawa rodzinnego świadczona przez Kancelarię Prawną Adwokat Agnieszki Baran

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran zapewnia reprezentację i doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym, w tym m.in.:

przygotowanie pozwu i prowadzenie w imieniu klienta spraw rozwodowych;

występowanie o alimenty na dziecko lub byłego współmałżonka;

reprezentowanie interesów klienta przy podziale majątku wspólnego małżonków;

reprezentację i doradztwo prawne w sprawach o ustalanie lub zaprzeczenie ojcostwa;

reprezentację i doradztwo prawne przy kwestiach związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15