+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl
Tag

kodeks spółek handlowych

26 kwietnia 2021

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Dopiero 1.7.2021 r., nie zaś jak pierwotnie zakładano 1.3.2021 r., wejdą w życie zmiany w KSH, które rozszerzą obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej, tj. prostą spółkę akcyjną (PSA). Zaproponowana przez ustawodawcę nowa forma prawna ma połączyć cechy spółek osobowych i kapitałowych, i stać się atrakcyjną formą prowadzenia nawet małych rozmiarów działalności gospodarczej.