+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Jakie ustawy tworzą prawo podatkowe?

Podatki muszą płacić

Jakie ustawy tworzą prawo podatkowe?

Prawo podatkowe

Mianem Prawa podatkowego określa się ogół przepisów, które regulują zobowiązania podatkowe, a także zobowiązania inkasentów, podatników oraz płatników. W prawie podatkowym znajdują się również informacje o procedurach mających miejsce podczas postępowań podatkowych, których celem jest ustalenie oraz pobranie zobowiązania podatkowego.

Obowiązek podatkowy został uregulowany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Dokładnie w art. 84, zgodnie z którym: „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Natomiast informacje o tym, jak prezentują się zobowiązania podatkowe, postępowanie oraz kontrole z nimi związane znajdują się w Ordynacji Podatkowej. Ostatnią część prawa podatkowego stanowi 16 ustaw regulujących bezpośrednio obowiązki podatników w zakresie różnych podatków. Są nimi:

 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa o grach hazardowych
 • Ustawa o podatku tonażowym
 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa o podatku rolnym
 • Ustawa o podatku leśnym
 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
 • Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym