+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Usługi prawnicze dla cudzoziemców - jaki jest ich zakres i czy każda kancelaria ma je w swojej ofercie?

Pomoc prawna dla osób fizycznych

Usługi prawnicze dla cudzoziemców – jaki jest ich zakres i czy każda kancelaria ma je w swojej ofercie?

Usługi prawnicze dla cudzoziemców – jaki jest ich zakres ?

Polska z roku na rok staje się państwem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowościowym. Dzieje się to zarówno za sprawą studentów, jak i pracowników przyjeżdżających z zagranicy. Sprzyjająca koniunktura gospodarcza zachęca również przedsiębiorców do inwestowania i zakładania firm na terenie naszego kraju. Przekłada się to również na zwiększone zapotrzebowanie na usługi prawne dla obcokrajowców.

 

Pomoc prawna dla osób fizycznych

W zależności od sytuacji cudzoziemcy mogą potrzebować pomocy adwokata. Jedną z częstszych usług świadczonych na rzecz obywateli innych krajów jest legalizacja ich pobytu. Współpraca obejmuje głównie pomoc w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz przeprowadzenie klienta krok po kroku przez proces legalizacji pobytu. 

Wielu obcokrajowców przyjeżdża do Polski do pracy. Aby podjęcie się jej było legalne, potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na pracę. W niektórych sytuacjach odpowiada za nie pracodawca, jednak zazwyczaj uzyskanie uprawniających dokumentów leży w interesie pracownika.

 

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Z pomocy prawniczej dla obcokrajowców mogą w dużym stopniu skorzystać także zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący firmy w Polsce. Prawo obowiązujące w naszym kraju różni się pod wieloma względami od przepisów przestrzeganych w innych państwach, dlatego bez odpowiedniej wiedzy lub pomocy z zewnątrz ciężko osiągnąć sukces oraz uniknąć pomyłek w zakresie rozliczeń z urzędami. W tym zakresie może pomóc adwokat.

Pomoc prawna obejmuje także zakładanie  spółek na terenie Polski przez cudzoziemców lub tworzenie w Polsce oddziałów firm zagranicznych. Dobrze, jeśli takim procesom przyjrzy się adwokat.

Ponadto, Kancelaria zajmuje się również w tworzeniu umów z zagranicznymi kontrahentami oraz reprezentowaniu klientów w procesach sądowych z elementem transgranicznym.