+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Sprawy rozwodowe - jak wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód

Sprawy rozwodowe – jak wnieść pozew o rozwód?

Poprawne sporządzenie pozwu rozwodowego nie jest proste. We właściwym przygotowaniu dokumentu pomocna okazuje się współpraca z kancelarią adwokacką, w której prawnik przygotowuje w imieniu powoda stosowną dokumentację i uczestniczy w postępowaniu sądowym. Kompleksowe doradztwo z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego oferuje nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie.

Gdzie wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, o ile jedna ze stron nadal tam przebywa. Jeżeli nie, to pozew powinien trafić do sądu okręgowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby pozywanej. Tylko w przypadku trudności w ustaleniu miejsca zamieszkania pozwanego, wniosek składa się w sądzie okręgowym odpowiadającym miejscu przebywania powoda. Sąd za złożenie wniosku pobiera opłatę w wysokości 600zł. Tylko w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z powyższej opłaty sądowej.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Składając pozew warto zadbać o jego prawidłowe i szczegółowe sporządzenie. Pozew musi zawierać datę oraz dane osobowe obojga małżonków z miejscem zamieszkania. Ponadto w dokumencie umieszcza się deklarację o tym, z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego lub rezygnuje się z możliwości wskazania winnego.

Pozew musi również zawierać uzasadnienie. W razie konieczności wskazuje się świadków i umieszcza informację o dowodach w sprawie. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, należy poinformować o ich wieku, liczbie i płci oraz roszczeniach związanych z prawem do opieki nad dziećmi lub wysokością alimentów.

Pozew można wysłać do sądu pocztą lub złożyć go osobiście. Należy złożyć go w dwóch egzemplarzach. Pozew o rozwód musi być sporządzony skrupulatnie po to, by uniknąć sytuacji, w której sąd odrzuci go ze względu na braki formalne.