+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Co to jest windykacja należności?

Postępowanie egzekucyjne

Co to jest windykacja należności?

Windykacja to długi i skomplikowany proces związany z podejmowaniem czynności mających na celu spłatę długu wobec wierzyciela. Procedury związane z odzyskiwaniem należności są trudne i stresujące nie tylko dla dłużnika, ale także dla wierzyciela, który często musi prosić o wsparcie zewnętrznej firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, aby odzyskać swoją należność.

 

Postępowanie windykacyjne 

Są dwie drogi przeprowadzenia postępowania windykacyjnego. Można ją przeprowadzić polubownie, zobowiązując dłużnika do terminowego spłacania zadłużenia oraz monitowania go w wypadku, kiedy spóźnia się on ze spłatą należności. Taka windykacja odbywa się na mocy umowy zawartej pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, kiedy ten drugi uznaje istnienie długu i zobowiązuje się do jego terminowego spłacania. 

Drugim wariantem jest windykacja sądowa – stanowi ona najczęściej następstwo nieudanej próby przeprowadzenia windykacji polubownej i koncentruje się na uzyskaniu sądowego wyroku lub nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty uzupełniony o klauzulę wykonalności jest podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

 

Postępowanie egzekucyjne

Końcowym etapem windykacji jest postępowanie egzekucyjne, które zmierza do egzekucji zadłużenia, które jest objęte wnioskiem wierzyciela. Najczęściej rozpoczyna się ono od prześwietlenia rachunku bankowego dłużnika. Komornik kontaktuje się wówczas z bankiem i informuje, że zajmuje środki znajdujące się na rachunku. Dotyczy to zarówno środków dostępnych obecnie na koncie, jak i tych, które stanowią np. wynagrodzenie za pracę dłużnika. 

Popularną metodą jest zajmowanie przez komornika nieruchomości dłużnika oraz innych dóbr, które mogą stanowić ekonomiczną wartość. Takie mienie jest przejmowane i zostaje oszacowana jego wartość, a następnie oddawane jest do licytacji.

Warto starać się zgłaszać swoje wierzytelności odpowiednio wcześniej, z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny przewiduje ogólny termin przedawnienia 6 lat dla roszczeń majątkowych oraz 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu), a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, może uchylić się od jego zaspokojenia.