+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Na czym polega pomoc prawna w egzekwowaniu odszkodowania?

wypadek w pracy

Na czym polega pomoc prawna w egzekwowaniu odszkodowania?

Wypadki przytrafiają się każdemu. Nikt nie chce, aby w jego życiu doszło do uszkodzenia mienia czy problemów zdrowotnych. Jeśli jednak dojdzie do przykrego wydarzenia, bardzo często możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia lub odszkodowania z tego tytułu. Do pewnego stopnia łagodzi ono negatywne skutki zdarzenia.

Ubieganie się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, a pomoc prawna

W jakiej sytuacji, możesz otrzymać środki finansowe jako odszkodowanie za niefortunne wydarzenia? To możliwe m.in.:

  • w razie wypadku przy pracy,
  • za wypadek komunikacyjny np. samochodowy,
  • gdy nastąpiły błędy medyczne,
  • za problemy związane z udziałem imprezie turystycznej,
  • z powodu opóźnień lub innych niedogodności podczas przewozów lotniczych.

Nie są to wszystkie przypadki, dlatego w razie jakichkolwiek sytuacji, w których doznałeś szkody, warto zgłosić się do profesjonalnej kancelarii adwokackiej.

Pomoc prawna przy dochodzeniu zadośćuczynienia lub odszkodowania jest nieoceniona, ponieważ adwokat działa na Twoją korzyść, podejmując działania zgodne z przepisami prawa.

Jak wygląda egzekwowanie należności z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania z pomocą prawnika? Kancelaria prawna kompleksowo zajmuje się skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zadośćuczynienia lub odszkodowania, przelicza kwotę przysługującego świadczenia i ostatecznie dokonuje zgłoszenia powstałej szkody. Kancelaria reprezentuje Cię również przed zakładem pracy, sądem czy organami ścigania.

Jak przebiega współpraca z kancelarią adwokacką?

Jeśli zdecydujesz się na pomoc prawną kancelarii, cały proces egzekwowania zadośćuczynienia lub odszkodowania wygląda następująco:

  1. Spotkanie z adwokatem – pozwala na dokładne określenie problemu. Jeśli nie wiesz, jak ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, jaka kwota Ci przysługuje, prawnik wszystkim się zajmie i ustali plan działania.
  2. Podpisanie umowy – w celu uzyskania dla Ciebie odpowiednich kwot pieniężnych, koniecznie jest sporządzenie umowy i przekazanie pełnomocnictwa adwokatowi.
  3. Skompletowanie dokumentów – adwokat zbierze z Twoją pomocą wszystkie możliwe dokumenty, które potwierdzają zajście zdarzenia i poniesione z tego tytułu koszty.
  4. Negocjacje z ubezpieczycielem – a jeśli rozmowy będą nieskuteczne, kancelaria kieruje sprawę do sądu.
  5. Wypłata zadośćuczynienia lub odszkodowania – w efekcie pracy kancelarii uzyskasz należne Ci pieniądze za poniesione straty.