+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Firma ogłosiła upadłość - jak odzyskać pieniądze?

odzyskać pieniądze

Firma ogłosiła upadłość – jak odzyskać pieniądze?

Ogłoszenie upadłości następuje w momencie, gdy firma przestaje być wypłacalna. Wiele osób błędnie sądzi, że w takim przypadku nie są w stanie odzyskać utraconych pieniędzy. Nie jest to jednak prawda. Po ogłoszeniu upadłości majątek firmy staje się bowiem masą upadłościową, która przeznaczona zostanie na spłatę wierzycieli. Jak więc należy postąpić w takiej sytuacji?

Jak dołączyć do postępowania upadłościowego?

Choć odzyskanie całości należnych środków może okazać się niemożliwe, warto dołączyć do postępowania upadłościowego, co da szansę na zwrot części pieniędzy. Dołączenie do postępowania upodłościowego następuje po złożeniu pisemnego zgłoszenia wierzytelności (żądania zapłaty). Sąd w wydanym postanowieniu w przedmiocie upadłości wskazuje termin, w jakim należy doręczyć taki dokument. W jego przygotowaniu warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się skutecznym dochodzeniem roszczeń wierzycieli oraz prawem upadłościowym. Da nam to pewność, że wszystkie dokumenty zostaną poprawnie przygotowane i złożone we właściwym terminie.

Co wpływa na ustalanie kolejności zaspokajania wierzycieli?

Przystępując do postępowania upadłościowego należy pamiętać, że wszystkie roszczenia podzielone zostają na 5 kategorii o różnym stopniu priorytetowości. W pierwszej znajdują się koszty postępowania upadłościowego oraz należności alimentacyjne, w drugiej należności ze stosunku pracy oraz zaległe składki ZUS, w trzeciej natomiast podatki i daniny publiczne. Roszczenia indywidualne, na przykład ze strony konsumentów, znajdują się dopiero w grupie czwartej, piąta natomiast obejmuje odsetki. Szansa na odzyskanie pieniędzy jest więc większa lub mniejsza, w zależności od tego, w której kategorii znajdą się nasze roszczenia. Jeśli jednak roszczenie istnieje, zawsze warto przystąpić do postępowania upadłościowego.