+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Jak zrzec się spadku?

Sprawy spadkowe

Jak zrzec się spadku?

Sprawy spadkowe opisuje Kodeks Cywilny, który reguluje między innymi prawa i obowiązki spadkobiercy. Nie zawsze jest tak, że spadek przynosi spadkobiercy same korzyści. Czasami dziedziczone są długi, ponieważ z chwilą śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego. Z tego względu istnieją rozwiązania, które umożliwiają odmowę przyjęcia spadku. Spadek można odrzucić lub się go zrzec.

Ze zrzeczeniem się dziedziczenia mamy do czynienia jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Spadkobierca ustawowy może bowiem przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Należy mieć na uwadze, że umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba, że w umowie postanowiono inaczej.

Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Alternatywą dla zrzeczenia się spadku jest jego odrzucenie.

Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Spadek można odrzucić przykładowo w sytuacji, gdy dług, który jest częścią spadku, przewyższa wartość dziedziczonego majątku. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie traktowane jest jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawy spadkowe mogą być powodem sytuacji spornych. W takim przypadku, warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata, który będzie reprezentował interesy spadkobiercy w sądzie. Nasz kancelaria prawna w Rzeszowie działa, między innymi w obszarze prawa spadkowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie w postępowaniu sądowym i przygotowawczym.