+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl
Category

Aktualności26 kwietnia 2021

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Dopiero 1.7.2021 r., nie zaś jak pierwotnie zakładano 1.3.2021 r., wejdą w życie zmiany w KSH, które rozszerzą obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej, tj. prostą spółkę akcyjną (PSA). Zaproponowana przez ustawodawcę nowa forma prawna ma połączyć cechy spółek osobowych i kapitałowych, i stać się atrakcyjną formą prowadzenia nawet małych rozmiarów działalności gospodarczej.

8 kwietnia 2021

Rozliczenie kredytobiorcy frankowego z bankiem w razie stwierdzenia nieważności umowy

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w zw. z art. 405 KC) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

3 września 2019

Jakie ustawy tworzą prawo podatkowe?

Mianem Prawa podatkowego określa się ogół przepisów, które regulują zobowiązania podatkowe, a także zobowiązania inkasentów, podatników oraz płatników.

2 września 2019

Usługi prawnicze dla cudzoziemców – jaki jest ich zakres i czy każda kancelaria ma je w swojej ofercie?

Polska z roku na rok staje się państwem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowościowym.

30 sierpnia 2019

Pomoc prawna przy zakładaniu spółek – czy warto z niej skorzystać?

Rozpoczynanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to bardzo ważny moment w początkowym funkcjonowaniu każdej firmy.

1 sierpnia 2019

Firma ogłosiła upadłość – jak odzyskać pieniądze?

Ogłoszenie upadłości następuje w momencie, gdy firma przestaje być wypłacalna. Wiele osób błędnie sądzi, że w takim przypadku nie są w stanie odzyskać utraconych pieniędzy.

31 lipca 2019

Upadłość konsumencka – jak ogłosić upadłość firmy?

Każdy, kto popadł w długi z nie swojej winy, pragnie uwolnić się od ciążącego na nim zadłużenia, Sposobem na to może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1 lipca 2019

Co to jest windykacja należności?

Każdy, kto popadł w długi z nie swojej winy, pragnie uwolnić się od ciążącego na nim zadłużenia, Sposobem na to może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

10 czerwca 2019

Na czym polega pomoc prawna w egzekwowaniu odszkodowania?

Wypadki przytrafiają się każdemu. Nikt nie chce, aby w jego życiu doszło do uszkodzenia mienia czy problemów zdrowotnych.

3 czerwca 2019

Obsługa prawna nieruchomości. Na czym polega wsparcie adwokata od nieruchomości?

Niejednokrotnie przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne potrzebują fachowego wsparcia również w kwestiach związanych z nieruchomościami

17 maja 2019

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii prawniczej?

W momencie, kiedy zawiłości prawa przysparzają nam problemów, których sami nie potrafimy rozwiązać, nadchodzi czas na wizytę w kancelarii prawnej.

16 maja 2019

Obsługa prawna firm – jakie korzyści płyną ze stałej współpracy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dobrej znajomości prawa. Z tego względu coraz bardziej popularne staje się korzystanie z usług zewnętrznych kancelarii prawniczych.

15 maja 2019

Spółka z o.o. bez zarządu – czy można ją pozwać?

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni kilka niezwykle ważnych funkcji.

14 maja 2019

Jak zrzec się spadku?

Sprawy spadkowe opisuje Kodeks Cywilny, który reguluje między innymi prawa i obowiązki spadkobiercy. Nie zawsze jest tak, że spadek przynosi spadkobiercy same korzyści.

11 kwietnia 2019

Kiedy warto skorzystać z porady prawnej?

Z porady prawnej warto skorzystać w każdej sytuacji, gdy nieznajomość prawa lub jego nieprawidłowa interpretacja może zadziałać na naszą niekorzyść.